Archive for Een nieuwe letter

De letter -k- van kerstboom

Vandaag leerden we een nieuwe letter, de letter -k- van kerstboom. We spreken deze letter zo kort mogelijk uit. We spreken dus niet van [ka]

kerstboom blog

Advertenties

Leave a comment »

De letter -b- van boek

Deze week kijken we heel erg uit naar Sinterklaas en z’n Zwarte Pieten.
Dus zochten we opnieuw een woord die verband hield met het thema … de -b- van boek, het grote boek waar Sinterklaas alles in noteert.
We spreken die zo kort mogelijk uit. Dus niet als -bé-

boek blog

Leave a comment »

De letter -t- van tand

Vandaag leerden we een nieuwe letter, de -t- van tand.
we spreken die zo kort mogelijk uit, m.a.w. NIET als [té]

tand blog

Leave a comment »

De letter -n- van noot

We leerden een nieuwe letter, de letter -n- van noot (we spreken deze letter zo kort mogelijk uit, dus NIET als [in]

noot

 

Leave a comment »

De letter -w- van Woeste Willem

We leerden een nieuwe letter, nl. de -w- van Woeste Willem, de piraat uit ons piratenverhaal! Ik vertelde het jullie al op de infoavond, ook deze letter spreken we NIET uit als -wé-, maar zo kort mogelijk, zonder de e-klank erachter te vernoemen.

Woeste Willem blog

Leave a comment »

De letter ‘s’ van schooltas, slang, spin, …

Vandaag leerden we onze allereerste letter! Nl. de letter ‘s’.
Een kleuter ziet elke letter als een mini-tekeningetje. Het is niet de bedoeling dat de kleuters tegen het einde van het derde kleuter kunnen lezen m.a.w. de klank aan het letterbeeld koppelen.
Maar wat leren ze wel in de loop van het jaar? Ze leren het verschil horen tussen de letters! Hoe klinkt een letter? We zoeken zelf naar woorden die met de opgegeven letter beginnen, of we leren de opgegeven letter herkennen als die zich in een woord bevindt. Beetje bij beetje komt deze auditieve rijpheid op gang.

Waar moeten JULLIE waakzaam voor zijn als je kleuter thuis veel interesse toont in lettertjes, dat je ze JUIST uitspreekt: bv we spreken de letter ‘s’ NIET uit als [is] maar zo kort mogelijk, zonder de ‘i’ ervoor! Een ander voorbeeld: we zeggen niet [kaa] maar gewoon ‘k’, zonder de ‘a’ erachter. Meer uitleg hierover volgt op de infoavond => datum zie activiteitenkalender.

De -s- van schooltas:

schooltas blog

 

Leave a comment »