Archive for Cijfers

Cijfer 2

Vandaag leerden we cijfer 2, hierbij zie je het juiste kwadraatsbeeld

cijfer-2

Advertenties

Leave a comment »

Cijfer 1

We leerden deze week cijfer 1, met het daarbij horende kwadraatsbeeld.

cijfer-1

We oefenden ondertussen met materiaal op het tellen en de rangtelwoorden. Ook de plaatsbegrippen (eerste, laatste, vooraan, achteraan, middelste, juist voor, juist na) en de hoeveelheidsbegrippen (meer, minder, meeste, minste en evenveel) kwamen al eens aan bod.

Leave a comment »